-> -> Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.spunetiparerea.ro
( ! ) Warning: fopen(/home/sppro/public_html/global_includes/cache/html/brdcrmb_7cf6a377ca0b18bf212536d49b211545.cache): failed to open stream: No such file or directory in /home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php on line 143
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001232000{main}( )../universal-page.php:0
20.01631725512include( '/home/sppro/public_html/info-centru/articol-infocentru.php' )../universal-page.php:38
30.02091796840include( '/home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php' )../articol-infocentru.php:52
40.02101815336fopen ( )../breadcrumbs.php:143

( ! ) Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php on line 144
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001232000{main}( )../universal-page.php:0
20.01631725512include( '/home/sppro/public_html/info-centru/articol-infocentru.php' )../universal-page.php:38
30.02091796840include( '/home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php' )../articol-infocentru.php:52
40.02121818416fwrite ( )../breadcrumbs.php:144

( ! ) Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php on line 145
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001232000{main}( )../universal-page.php:0
20.01631725512include( '/home/sppro/public_html/info-centru/articol-infocentru.php' )../universal-page.php:38
30.02091796840include( '/home/sppro/public_html/control/site_v3/breadcrumbs.php' )../articol-infocentru.php:52
40.02141815448fclose ( )../breadcrumbs.php:145

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.spunetiparerea.ro


Spunetiparerea.ro, denumit în continuare "site" este proprietatea lui Andrei Ungur, denumit în continuare "proprietar".

Orice persoană care se înregistrează pe site, în afară de proprietar, este numită în continuare "membru înregistrat".

Orice persoană care accesează site-ul fără a fi înregistrată pe site este denumită în continuare "vizitator".

Orice persoană care desfășoară o activitate pe site, indiferent dacă aceasta este înregistrată pe site sau nu și indiferent de tipul activității desfășurate este denumită în continuare „utilizator".

Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul.

Accesul și utilizarea site-ului se fac sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului ca vizitator, înregistrarea ca membru înregistrat, crearea de expresialuri și accesul la serviciile oferite de site presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

 


1. Acces:

Scopul permis pentru utilizarea site-ului este citirea și vizualizarea materialelor publicate pe site, înregistrarea pe site, postarea de comentarii conforme cu prezentele condiții, postarea de materiale și informații (texte literare, opinii, fotografii, desene, etc.) originale personale conforme cu prezentele condiții, participarea la discuții pe forum sau pe firele de comentarii.

 


2. Membri înregistrați:

Calitatea de membru înregistrat al site-ului se dobândește prin acțiunea voluntară responsabilă de înregistrare pe site și activarea contului prin deschiderea email-ului de activare trimis de către site pe adresa de email furnizată în timpul procesului de înregistrare și îndeplinirea instrucțiunilor din acel email.


La înregistrare, utilizatorul are posibilitatea de a alege un nume de utilizator unic (în limita disponibilității acestuia) și o parolă. Utilizatorul se obligă să nu divulge sau împrumute datele sale personale de logare pe site altor terțe persoane, pentru a asigura protecția contului său și a validității informațiilor publicate. Utilizatorul se obligă să furnizeze o adresă de email reală, validă, aflată în posesie proprie, la care va primi email-ul de activare al expresialului, email-ul de confirmare a activării și orice alte email-uri pe care acesta are posibilitatea să aleagă dacă să le primească din partea site-ului (newsletter-e, email-uri de notificare pentru primirea de noi comentarii, etc.)


Înregistrarea pe site implică acceptarea termenilor și condițiilor acestui site.

Înregistrarea pe site este gratuită și nu implică vreun cost sau taxă către site sau către proprietar.


Membrii înregistrați au posibilitatea de a înscrie pe site texte (creații literare personale, opinii personale) și imagini (artă fotografică, desene personale) sau orice alte informații și materiale asupra cărora posedă drepturi de autor sau drepturi de publicare, copiere, difuzare, cu specificarea explicită în scris, în cazul în care se posedă drepturi de publicare, copiere, difuzare a autorului original.


Membrii înregistrați pot să includă citate, atât din materialele prezente pe site cât și din materiale externe site-ului cu condiția specificării autorului și a sursei de proveniență. În cazul în care citatele provin din surse externe site-ului, publicarea acestora de către membrii înregistrați trebuie să nu încalce drepturile de autor exprimate de către sursa respectivă.


Materialele și informațiile pe care membrii înregistrați pot să le publice pe site trebuie să respecte cerințele exprimate la punctul 4 al acestui document.


Membrii înregistrați dețin drepturile de autor pentru toate materialele și informațiile originale pe care le publică pe acest site, excepție făcând cazurile în care aceștia stipulează în mod explicit o altă persoană care deține dreptul de autor pentru respectivele materiale sau acest lucru este dovedit ulterior.


Membrii înregistrați nu pot pretinde nici un fel de plată materială sau de orice natură pentru informațiile sau materialele publicate, indiferent de forma și suportul de publicare cu excepția cazurilor în care există o înțelegere scrisă între proprietar și membrul înregistrat care emite această cerere, în care se stipulează în mod explicit existența unei recompensări și modalitățile în care aceasta intră în vigoare.


Existența ca membru înregistrat pe site implică acceptarea în fiecare moment a acestor termeni și condiții.

 


3. Drepturi de autor:

Acest site, grafica, software-ul și logo-ul sunt protejate de legea dreptului de autor și sunt proprietatea proprietarului.


Proprietarul oferă acces liber la site și oferă dreptul de vizualizare, imprimare și transmitere a informațiilor existente pe site doar în scopuri personale, non-comerciale.


Dreptul de autor pentru informațiile existente pe acest site este deținut fie de proprietar, pentru informațiile și materialele publicate de acesta, pentru care nu se specifică în mod expres un alt autor sau sursă de informații care posedă drepturile de autor pentru respectiva informație sau material, fie de membrul înregistrat care publică respectivele informații sau materiale pe site, dacă acesta nu specifică în mod expres un alt autor sau sursă de informații care posedă drepturile de autor pentru respectiva informație sau material.


Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus, parțial sau integral și nu poate fi distribuit sau difuzat prin orice modalitate, incluzând dar nelimitându-se la, presă scrisă, mass-media, audio-vizual, de către altcineva în afară de proprietar, fără permisiunea explicită scrisă a proprietarului, pentru materialele publicate de acesta sau a autorului materialului pentru materialele publicate de membrii înregistrați.


Textele, fotografiile, desenele și orice alt material publicat pe acest site de către membrii înregistrați pe site sunt proprietatea intelectuală a acestora, în cazul în care aceștia nu specifică în mod expres un alt autor care deține drepturile de autor pentru respectivul material și este publicat pe acest site pe răspunderea integrală a respectivului membru înregistrat.4. Caracterul informațiilor și materialelor permise la publicare

Orice material publicat pe site de către membrii înregistrați si site-ului se recomandă a fi sub auspiciul bunei înțelegeri între oameni și în spiritul onest al calității de scriitor, comentator, artist, etc.


Este interzisă publicarea pe site de către membrii înregistrați ai site-ului a informațiilor sau materialelor (acestea incluzând dar nelimitându-se la: texte, fotografii, desene) care instigă la violență, discriminare de orice fel, ură rasială sau de orice altă natură, instigare la acțiuni neconstituționale sau care încalcă legea, cu conținut xenofob sau rasist.


Este interzisa de asemenea publicarea pe site de către membrii înregistrați ai site-ului a informațiilor sau materialelor care conțin un limbaj pornografic abuziv, obscen, de hărțuire sau de amenințare.


Este interzisă publicarea materialelor care fac trimitere directă (link-uri) sau indirectă (fotografii sau desene care trimit) la site-uri cu caracter pornografic, defăimător sau la site-uri cu conținut ilegal.


Se interzice oricărui membru înregistrat pe acest site să publice informații sau materiale pe acest site pentru care nu deține drepturi de autor sau pentru care posesorul drepturilor de autor nu și-a exprimat în mod expres disponibilitatea pentru ca materialele sale să fie publicate de respectivul membru înregistrat.


Orice informație sau material publicate de membrii înregistrați ai site-ului, pentru care aceștia nu posedă drept de autor sau drept de publicare, copiere, difuzare, va fi radiată de pe site la cererea explicită în scris a posesorului drepturilor de autor.


Orice material publicat pe site de către membrii înregistrați ai site-ului, care nu respectă termenii li condițiile stipulați poate fi șters de pe site de către proprietar fără necesitatea unui aviz prealabil al autorului.

 

Nici site-ul si nici proprietarul nu isi asuma responsabilitatea pentru materialele publicate de membrii inregistrati, acestia din urma fiind singurii responsabili pentru materialele pe care le publica.

Nici site-ul si nici proprietarul nu susțin vederile politice, culturare sau sociale, preferințele sexuale sau religioase sau orice alte opinii personale ale membrilor inregistrati sau care pot sa rezulte din materialele publicate de membrii înregistrați.5. Reguli de utilizare:

Nu sunt permise:

- copierea, multiplicarea, distribuirea prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site fără permisiunea scrisă a proprietarului;

- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, altele decât cele permise și în afara zonelor permise, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;

- încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua proprietarului sau a companiei care oferă spațiu de găzduire web, accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua proprietarul a companiei care oferă spațiu de găzduire web care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea proprietarului;

- încercarea de a interveni în funcționarea serverelor care oferă găzduire web sau în rețeaua proprietarului sau a companiei care oferă spațiu de găzduire web prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin "flooding" sau "DOS";

- folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale ("spamming") sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese;


Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Proprietarul va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.


Proprietarul își rezervă dreptul de a bloca accesul la site sau la părți ale site-ului prin mijloacele pe care le are la dispoziție (care includ, dar nu se limitează la: cont, adresă IP, cookies, reclamație oficială către autorități legale, etc.) atunci când este depistată sau se suspectează o încercare de atacare, prejudiciere sau orice altă formă de acțiune care are ca scop sau poate conduce la prejudicierea de orice natură proprietarului, a site-ului sau a conținutului site-ului.


Proprietarul își rezervă dreptul să restricționeze accesul sau să șteargă contul membrilor înregistrați care încalcă în mod repetat și violent termenii și condițiile de utilizare.


Proprietarul își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea site-ului, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita proprietarul.6. Disponibilitatea serviciului

Proprietarul își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziția vizitatorilor și a utilizatorilor prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă. Proprietarul nu este răspunzător față de utilizatori, orice terță persoană, fizică sau juridică, sau instituție pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.


Proprietarul poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin tipărirea lor pe site.


Orice modificare, de către proprietar, a termenilor și condițiilor va fi anunțată de către proprietar pe prima pagina a site-ului.

 


7. Absolvirea de răspundere:

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

- utilizarea site-ului se face pe propria răspundere, proprietarul se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect.


Proprietarul nu oferă nicio garanție că:

- informațiile vor împlini toate cerințele dumneavoastră;

- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

- rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;

- calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;

- orice eroare de program, soft, design sau funcționalitate va fi corectată.


Proprietarul sau alte părți terțe pot afișa autorizat, prin intermediul site-ului, legături către alte pagini sau resurse de pe Internet. Proprietarul nu garantează și nu este responsabil în niciun fel pentru disponibilitatea acestora, forma, conținutul, publicitatea, materialele sau orice altă informație prezentă pe acele resurse sau pagini web. Proprietarul nu va fi responsabil sau pasibil de a plăti despăgubiri, direct sau indirect, pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi fost cauzată de folosirea sau încrederea în informațiile sau materialele puse la dispoziție pe site-urile respective.


Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului. Niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.


Din cauza sistemului de publicare în timp real a materialelor provenite de la membrii înregistrați ai site-ului, proprietarul nu poate fi responsabil pentru conținutul respectivelor materiale, pentru acuratețea informațiilor pe care acestea le conțin. Materialele publicate pe site de către membrii înregistrați ai site-ului reprezintă expresia creativității sau opiniei respectivului membru, acesta fiind singurul răspunzător pentru conținutul materialelor pe care le publică.


Proprietarul nu garantează, nu este responsabil și nu va fi pasibil de a plăti despăgubiri pentru publicarea pe acest site, de către membrii înregistrați ai site-ului, a oricărei informații sau material aflat sub protecția drepturilor de autor pentru care respectivul membru înregistrat nu posedă permisiunea de publicare, difuzare, copiere.


Orice sesizare de încălcare a drepturilor de autor pe care un membru înregistrat al site-ului o comite prin materialele sau informațiile pe care acesta le publică pe acest site trebuie să fie raportată de către posesorul drepturilor de autor pentru respectiva informație sau material, sau reprezentantul legal al acestuia, la această adresă de email: office@spunetiparerea.ro, împreună cu dovezi care să ateste posesia drepturilor de autor pentru respectiva informație sau material de către respectivul autor.


Orice încălcare a drepturilor de autor comisă de un membru înregistrat al site-ului se face pe răspunderea completă a respectivului membru înregistrat, cu toate consecințele care decurg din aceasta. Orice litigiu pentru încălcarea drepturilor de autor de către un membru înregistrat al site-ului se dispută în mod exclusiv între posesorul legal al drepturilor de autor pentru informația sau materialul aflat în dispută și membrul înregistrat al site-ului care a încălcat drepturile de autor.


Proprietarul nu este responsabil și nu va putea fi tras la răspundere pentru nicio încălcare a drepturilor de autor pe care membrii înregistrați ai site-ului o comit, orice litigiu fiind disputat între respectivul membru și posesorul drepturilor de autor fără implicarea, directă sau indirectă a proprietarului.

 


8. Limitarea răspunderii:

Proprietarul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile care pot rezulta din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;

- acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;

- declarații sau acțiuni ale oricărei terțe parți asupra serviciilor site-ului;

- orice alta problemă legată de serviciile site-ului.

 


9. Confidențialitate și informații personale

Proprietarul se obligă să nu divulge, distribuie, vândă, împrumute sau permite accesul la informațiile cu caracter personal pe care membrii înregistrați ai site-ului le comunică în timpul procesului de înregistrare, excepție făcând cazul în care se emite o cerere justificată din partea organelor legale abilitate.


Proprietarul se obligă să nu comercializeze adresele de email ale membrilor înregistrați sau ale vizitatorilor care postează comentarii pe site.


Proprietarul nu este responsabil pentru membrii înregistrați care își includ in mod explicit date personale confidențiale în materialele pe care le publică pe site și care sunt accesibile și vizibile oricărui membru înregistrat sau vizitator al site-ului.


Informațiile cu caracter personal pe care membrii înregistrați au opțiunea să le completeze în cadrul procesului de personalizare a expresialului lor (informații care pot fi completate în mod opțional și care pot include: nume și prenume, data nașterii, oraș, date biografice, linkuri către paginile de profil de pe alte site-uri de socializare, detalii de contact prin platforme de comunicare, etc.) sunt vizibile fie vizitatorilor site-ului, fie doar membrilor înregistrați (în funcție de caz) și acest lucru este stipulat în mod explicit. Aceste informații fac parte din ceea ce este numit "profilul utilizatorului" sau "personalizarea expresialului" și au menirea de a înlesni comunicarea între membrii înregistrați ai site-ului și de a permite fiecărui membru înregistrat să își afirme propria identitate. Completarea acestora este recomandată și încurajata, dar este opțională.